Ta ostatnia niedziela

  1. Modernistyczno-socrealistyczny reprezentacyjny Stadion Dziesięciolecia w latach 90. został na fali eksplozji bazarowego kapitalizmu przemieniony w gigantyczne, międzynarodowe targowisko. Ubocznym efektem tej przemiany było stworzenie w generalnie monolitycznej etnicznie i cywilizacyjnie Warszawie potężnego przyczółka wielokulturowości.


    Czytaj więcej...